Phân biệt quần thể sinh vật và quần xã sinh vật

Nắm rõ 2 khái niệm Quần thể sinh vật và Quần xã sinh vật sẽ giúp bạn phân biệt quần thể sinh vật và quần xã sinh vật.

Quần thể sinh vật là tập hợp những cá thể cùng loài, sinh sống trong một khoảng không gian nhất định, ở một thời điểm nhất định. Ví dụ, quần thể các cây cọ trên một ngọn đồi, quần thể chó rừng, quần thể bò rừng,…

Quần xã sinh vật là một tập hợp các quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau cùng sống trong một không gian nhất định. Ví dụ, quần xã núi đá vôi, quần xã vùng ngập mặn, quần xã hồ cá, quần xã rừng thông, quần xã đồng cỏ, quần xã cây bụi,…

Quần thể ngựa vằn

Phân biệt quần thể sinh vật và quần xã sinh vật

Quần thể sinh vật Quần xã sinh vật
Là tập hợp các cá thể cùng loài Là tập hợp nhiều quần thể của các loài khác nhau
Không có hiện tượng khống chế sinh học Có hiện tượng khống chế sinh học
Phạm vi phân bố hẹp Phạm vi phân bố rộng
Độ đa dạng thấp vì chỉ có 1 loài Độ đa dạng cao vì có nhiều loài
Có mối quan hệ sinh sản giữa các cá thể, di truyền qua các thế hệ (giao phối) Có mối quan hệ dinh dưỡng với nhau (không có khả năng giao phối với nhau)
Là một mắt xích trong chuỗi thức ăn Là gồm nhiều chuỗi thức ăn có mắt xích chung
Có cấu trúc nhỏ, đơn giản, không có phân tầng rõ rệt Có cấu trúc lớn, phức tạp, phân tầng theo không gian và thời gian
Là quan hệ cùng loài trong đời sống Là quan hệ khác loài trong đời sống
Đơn vị cấu trúc: Cá thể Đơn vị cấu trúc: Quần thể

Điểm giống nhau giữa quần thể sinh vật và quần xã sinh vật

  • Đều là tập hợp của nhiều cá thể
  • Đều được hình thành trong một thời gian lịch sử nhất định và có tính ổn định tương đối
  • Đều bị biến đổi do tác động của ngoại cảnh
  • Đều xảy ra mối quan hệ hỗ trợ và cạnh tranh

Bài tập phân biệt quần thể sinh vật và quần xã sinh vật

Ví dụ: Điểm giống nhau giữa quần thể sinh vật và quần xã sinh vật là:

A. Tập hợp nhiều quần thể sinh vật

B. Tập hợp nhiều cá thể sinh vật

C. Gồm các sinh vật trong cùng một loài

D. Gồm các sinh vật khác loài

Đáp án B: Quần thể sinh vật và quần xã sinh vật đều là tập hợp nhiều cá thể sinh vật.