Quần cư là gì Địa lý 7

Quần cư là dân cư sống quây tụ lại ở 1 nơi, 1 vùng. Có 2 kiểu quần cư chính là quần cư nông thôn và quần cư đô thị.

Quần cư nông thôn Quần cư đô thị
– Mật độ dân số thường thấp

– Hoạt động kinh tế chủ yếu là sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp.

– Mật độ dân số rất cao.

– Hoạt động kinh tế chủ yếu là công nghiệp và dịch vụ.

Lối sống tại nông thôn khác lối sống tại đô thị. Tỉ lệ người sống trong các đô thị ngày càng tăng, tỉ lệ người sống nông thôn có xu hướng giảm. Dự kiến đến năm 2025 dân số đô thị sẽ là 5 tỉ người.