Phong hóa hóa học diễn ra mạnh ở các vùng có khí hậu

Câu hỏi: Phong hóa hóa học diễn ra mạnh ở các vùng có khí hậu

A. nóng, ẩm

B. nóng, khô

C. lạnh, ấm

D. lạnh, khô

Đáp án A.

Phong hóa hóa học diễn ra mạnh ở các vùng có khí hậu nóng, ẩm vì những tác nhân chủ yếu của phong hóa hóa học là nước và các hợp chất hòa tan trong nước, khí cacbonic, ôxi và axit hữu cơ của sinh vật thông qua các phản ứng hóa học.

Nước có tác động hòa tan nhiều loại đá và khoáng vật, nhiệt độ của nước càng cao thì sức hòa tan của nước càng mạnh. Vì vậy, phong hóa hóa học diễn ra mạnh ở các vùng có khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều.