Phần không thể thiếu đối với mỗi thành thị là

Câu hỏi: Phần không thể thiếu đối với mỗi thành thị là

A. Phố xá, nhà thờ

B. Sân vận động, nhà hát

C. Bến cảng

D. Vùng đất trồng trọt xung quanh

Đáp án C.

Thành thị trung đại có phố xá, lâu dài, đền thờ, sân vận động, nhà hát và quan trọng hơn cả là có bến cảng -> Bến cảng là phần không thể thiếu đối với mỗi thành thị vì đây là nơi phục vụ đắc lực cho hoạt động giao lưu buôn bán của các thị quốc.