Phân bón được chia làm mấy nhóm chính

Câu hỏi: Phân bón được chia làm mấy nhóm chính?

Trả lời:

Phân bón là sản phẩm có chức năng cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng hoặc có tác dụng cải tạo đất, trong thành phần chứa một hoặc nhiều yếu tố dinh dưỡng vô cơ đa lượng, trung lượng, vi lượng, đất hiếm, hữu cơ, axit amin, vitamin, axit humic, axit fulvic, vi sinh vật có ích…

Phân bón là thức ăn do con người bổ sung cho cây trồng. Có 3 nhóm phân bón chính gồm phân bón vô cơ, phân bón hỗn hợp, phân bón vi sinh vật.

– Phân hóa học: supe lân, NPK, Urê…

– Phân hữu cơ: khô dầu đậu tương, phân trâu, phân lợn, bèo dâu…

– Phân vi sinh: phân Nitragin, phân Azogin.