Ở Trung Quốc vương triều nào được hình thành đầu tiên thời cổ đại

Câu hỏi: Ở Trung Quốc, vương triều nào được hình thành đầu tiên thời cổ đại?

A. Nhà Chu
B. Nhà Tần
C. Nhà Hán
D. Nhà Hạ

Đáp án D.

Chế độ công xã nguyên thủy ở Trung Quốc tan rã vào cuối thiên niên kỉ III TCN. Vương triều nhà Hạ được hình thành vào khoảng thế kỉ XXI TCN đã mở đầu cho xã hội có giai cấp và nhà nước ở Trung Quốc.