Những sản phẩm hóa học phục vụ cho học tập

Câu hỏi: Hãy kể ra những phẩm hóa học phục vụ cho việc học tập và bảo vệ sức khỏe của gia đình em?

Trả lời:

– Những sản phẩm hóa học phục vụ cho việc học tập: giấy, cặp, sách, tẩy, bút, mực, thước…
– Những sản phẩm hóa học giúp bảo vệ sức khỏe gia đình: thuốc trị bệnh, thuốc bồi dưỡng sức khỏe, cồn, oxi già…