Những điều em thấy hứng thú về môn địa lý

Câu hỏi: Những điều em thấy hứng thú về môn địa lý?

Trả lời:

Muôn địa lý giúp em biết thêm nhiều điều về các đất nước, văn hóa, người dân, địa hình, cư dân, khí hậu, cảnh đẹp ở khắp mọi nơi…