Hệ tọa độ địa lý trên đất liền nước ta là

Hệ tọa độ địa lý trên đất liền nước ta là:

A. 23°23’B – 8°34’B và 102°09’Đ – 109°20’Đ’

B. 23°23’B – 8°30’B và 102°09’Đ – 109°24’Đ.

C. 23°20’B – 8°30’B và 102°09,Đ – 109°24’Đ.

D. 23°23’B – 8°34’B và 102°09’Đ – 109°24’Đ.

Đáp án D.

Việt Nam Việt Nam là một dải đất hình chữ S, về mặt địa lý Việt Nam có vị trí nằm ở trung tâm khu vực Ðông Nam Á, ở phía Ðông của bán đảo Ðông Dương, phía Bắc giáp với Trung Quốc, phía Tây giáp với Lào, Campuchia, phía Ðông và Nam giáp biển Ðông và Thái Bình Dương. Phần đất liền nước ta nằm trong hệ tọa độ địa lí là 23°23’B – 8°34’B và 102°09’Đ – 109°24’Đ.