Nho giáo chiếm vị trí độc tôn ở nước ta vào thời kỳ nào?

Câu hỏi: Nho giáo chiếm vị trí độc tôn ở nước ta vào thời kì nào?

A. Thời Tiền Lê

B. Thời Trần

C. Thời Lý

D. Thời Lê

Đáp án D.

Thời Lê, Nho giáo được nâng lên địa vị độc tôn và vị trí đó được duy trì cho đến cuối thế kỉ XIX.