Nhân vật Lý Thông trong truyện Thạch Sanh làm nghề gì

Câu hỏi: Nhân vật Lý Thông trong truyện Thạch Sanh làm nghề gì?

Trả lời:

Nhân vật Lý Thông chính là một người làm nghề buôn bán rượu, một lần hắn gặp Thạch Sanh gánh củi về gốc cây đa biết Thạch Sanh mồ côi đơn độc nên hắn giả vờ kết nghĩa anh em với Thạch Sanh để mà lợi dụng chàng.