Trang chủ / Địa lý / Nhân tố nào sau đây giúp ngành công nghiệp phân bố ngày càng hợp lý hơn

Nhân tố nào sau đây giúp ngành công nghiệp phân bố ngày càng hợp lý hơn

Câu hỏi: Nhân tố nào sau đây giúp ngành công nghiệp phân bố ngày càng hợp lý hơn

A. Tiến bộ khoa học kĩ thuật

B. Đường lối chính sách

C. Thị trường

D. Dân cư và nguồn lao động

Đáp án A.

Nhân tố giúp ngành công nghiệp phân bố ngày càng hợp lí hơn là tiến bộ khoa học kĩ thuật.

Có thể bạn quan tâm

Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý khi tiến hành các hoạt động khai thác tự nhiên trong lớp vỏ địa lý cần hết sức chú ý

Câu hỏi: Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ …