Nhà Trần được thành lập năm bao nhiêu?

Câu hỏi: Nhà Trần được thành lập năm bao nhiêu?

A. Năm 1225

B. Năm 1226

C. Năm 1227

D. Năm 1228

Đáp án B.

Cuối thế kỉ XII, nhà Lý suy yếu. Các thế lực phong kiến nổi dậy chống lại triều đình. Nhà Lý phải dựa vào thế lực họ Trần để chống lại các lực lượng nổi loạn. Năm 1226, vua Lý Chiêu Hoàng phải nhường ngôi cho Trần Cảnh, nhà Trần được thành lập.