Trang chủ / GDCD / Nguyên tắc quan trọng hàng đầu trong hợp tác giao lưu giữa các dân tộc ở nước ta là các dân tộc phải được đảm bảo quyền

Nguyên tắc quan trọng hàng đầu trong hợp tác giao lưu giữa các dân tộc ở nước ta là các dân tộc phải được đảm bảo quyền

Câu hỏi: Nguyên tắc quan trọng hàng đầu trong hợp tác giao lưu giữa các dân tộc ở nước ta là các dân tộc phải được đảm bảo quyền

A. bình đẳng, các bên cùng có lợi

B. đảm bảo lợi ích của thiểu số

C. đoàn kết giữa các dân tộc

D. tôn trọng lợi ích của các dân tộc thiểu số

Đáp án A.

Nguyên tắc quan trọng hàng đầu trong hợp tác giao lưu giữa các dân tộc là bình đẳng, các bên cùng có lợi.

Có thể bạn quan tâm

Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý khi tiến hành các hoạt động khai thác tự nhiên trong lớp vỏ địa lý cần hết sức chú ý

Câu hỏi: Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ …