Nguyên nhân sâu xa của cuộc cách mạng khoa học hiện đại ngày nay là do

Câu hỏi: Nguyên nhân sâu xa của cuộc cách mạng khoa học hiện đại ngày nay là do

A. Bùng nổ dân số, tài nguyên cạn kiệt
B. Kế thừa những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp ở thế kỉ XVIII – XIX
C. Nhu cầu đời sống vật chất và tinh thần của con người ngày càng cao
D. Yêu cầu của việc chạy đua vũ trang trong thời kì “chiến tranh lạnh”

Đáp án C.

Nguyên nhân sâu xa của cuộc cách mạng khoa học hiện đại ngày nay là do nhu cầu đời sống vật chất và tinh thần của con người ngày càng cao.