Ngày 30 tháng 8 năm 1945 ghi dấu sự kiện lịch sử nào trong Cách mạng tháng Tám năm 1945

Câu hỏi: Ngày 30 tháng 8 năm 1945 ghi dấu sự kiện lịch sử nào trong Cách mạng tháng Tám năm 1945

A. Cách mạng tháng Tám giành thắng lợi ở Hà Nội

B. Cách mạng tháng Tám thành công

C. Tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Sài Gòn

D. Vua Bảo Đại thoái vị

Đáp án D.

– Chiều ngày 30/8/1945, nhân dân Huế đã tổ chức mít tinh trọng thể ở sân vận động để hoan nghênh phái đoàn Chính phủ cách mạng lâm thời từ Hà Nội vào nhận sự thoái vị của Bảo Đại.

– Bảo Đại đọc tờ chiếu thoái vị. Khi Bảo Đại đọc xong thì trên kỳ đài, cờ vàng của nhà vua từ từ hạ xuống và lá cờ nền đỏ thắm năm cánh sao vàng được kéo lên giữa những tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô như sấm hòa cùng 21 phát súng lệnh vang lên chào quốc kỳ mới của Tổ quốc hồi sinh.

Tiếng súng lệnh chấm dứt, Bảo Đại hai tay đưa lên trao cho ông Trần Huy Liệu, trưởng đoàn đại biểu Chính phủ chiếc quốc ấn bằng vàng nặng gần 10kg và chiếc quốc kiếm để trong vỏ bằng vàng, nạm ngọc.

=> Vua Bảo Đại thoái vị là một sự kiện có tính bước ngoặt của lịch sử dân tộc Việt Nam.