Trang chủ / Sinh học / Nêu diễn biến của quá trình truyền tin qua Xináp hóa học

Nêu diễn biến của quá trình truyền tin qua Xináp hóa học

Câu hỏi: Nêu diễn biến của quá trình truyền tin qua Xináp hóa học

Trả lời:

– Quá trình truyền tin qua xináp hoá học bao gồm 3 giai đoạn sau:

+ Xung thần kinh lan truyền đến chuỳ xináp và làm Ca2+ đi vào trong chuỳ xináp

+ Ca2+ làm cho các bóng chứa chất trung gian hoá học gắn vào màng trước và vỡ ra. Chất trung gian hoá học đi qua khe xináp đến màng sau.

+ Chất trung gian hoá học gắn vào thụ thể ở màng sau xináp làm xuất hiện điện thế hoạt động ở màng sau. Điện thế hoạt động (xung thần kinh) hình thành và lan truyền đi tiếp.

Có thể bạn quan tâm

Nền quốc phòng và an ninh nước ta là

Câu hỏi: Nền quốc phòng và an ninh nước ta là A. Nền quốc phòng …