Nền văn minh thông tin gắn liền với loại công cụ nào

Câu hỏi: Nền văn minh thông tin gắn liền với loại công cụ nào

A. Động cơ hơi nước

B. Máy điện thoại

C. Máy tính điện tử

D. Máy phát điện

Đáp án C.

Nhắc đến máy tính điện tử là người ta nghĩ ngay tới những khả năng tuyệt vời của nó mang lại cho con người như lưu trữ và xử lí thông tin một cách nhanh gọn, chính xác… Vì vậy nền văn minh thông tin luôn gắn liền với máy tính điện tử.