Trang chủ / Địa lý / Không khí nằm ở hai bên frông có sự khác biệt cơ bản về

Không khí nằm ở hai bên frông có sự khác biệt cơ bản về

Câu hỏi: Không khí nằm ở hai bên frông có sự khác biệt cơ bản về

A. tính chất lí học

B. tính chất hóa học

C. hướng chuyển động

D. mức độ ô nhiễm

Đáp án A.

Không khí nằm ở hai bên frông có sự khác biệt cơ bản về tính chất lí học (Mục I, SGK/40 địa lí 10 cơ bản).

Có thể bạn quan tâm

Nhận xét nào không đúng về nền văn hóa cổ đại phương Đông

Câu hỏi: Nhận xét nào không đúng về nền văn hóa cổ đại phương Đông? …