Mục đích của việc khởi động lại máy tính là gì

Câu hỏi: Mục đích của việc khởi động lại máy tính là gì

A. Nạp lại hệ điều hành vào bộ nhớ trong
B. Điều khiển hoạt động máy tính
C. Nạp điện nguồn lại cho máy tính
D. Kiểm tra các thiết bị ngoại vi

Đáp án A.

Mục đích của việc khởi động lại máy tính là để nạp lại hệ điều hành vào bộ nhớ trong.