Một con lắc lò xo gồm một lò xo khối lượng không đáng kể, độ cứng k, một đầu cố định và một đầu gắn với một viên bi nhỏ khối lượng m. Con lắc này đang dao động điều hòa có cơ năng

Câu hỏi: Một con lắc lò xo gồm một lò xo khối lượng không đáng kể, độ cứng k, một đầu cố định và một đầu gắn với một viên bi nhỏ khối lượng m. Con lắc này đang dao động điều hòa có cơ năng

A. tỉ lệ nghịch với khối lượng m của viên bi

B. tỉ lệ nghịch với độ cứng k của lò xo

C. tỉ lệ với bình phương chu kì dao động

D. tỉ lệ với bình phương biên độ dao động

Đáp án D.

Cơ năng của con lắc lò xo: W = 0,5kA2

Con lắc này đang dao động điều hòa có cơ năng tỉ lệ với bình phương biên độ dao động.