Máy phát điện xoay chiều là máy điện biến đổi

Máy phát điện xoay chiều là máy điện biến đổi năng lượng cơ học thành điện năng dưới dạng của điện xoay chiều. Có các loại máy phát điện xoay chiều một pha, ba pha.

Câu hỏi: Máy phát điện xoay chiều là máy điện biến đổi

A. cơ năng thành điện năng.

B. điện năng thành cơ năng.

C. nhiệt năng thành cơ năng.

D. quang năng thành cơ năng.

Đáp án A: Máy phát điện xoay chiều là máy điện biến đổi cơ năng thành điện năng.