Máy biến thế có tác dụng gì

Câu hỏi: Máy biến thế có tác dụng gì

A. Giữ cho cường độ dòng điện ổn định
B. Giữ cho hiệu điện thế ổn định
C. Làm thay đổi vị trí của máy
D. Làm tăng hoặc giảm hiệu điện thế

Đáp án D.

Máy biến thế (máy biến áp) dùng để thay đổi hiệu điện thế từ trạm cung cấp đến các trạm tiêu thụ, qua các trạm tiêu thụ hiệu điện thế sẽ được giảm đến một mức nhất định phù hợp với nhu cầu dùng điện tại nơi đó và tránh gây nguy hiểm cho người sử dụng.

Có thể hiểu nôm na là máy biến thế có tác dụng giảm điện áp từ cao xuống thấp, và ngược lại.

Định nghĩa máy biến thế:

Máy biến thế hay máy biến áp là thiết bị điện gồm hai hoặc nhiều cuộn dây, hay 1 cuộn dây có đầu vào và đầu ra trong cùng 1 từ trường. Cấu tạo cơ bản của máy biến thế thường là 2 hay nhiều cuộn dây đồng cách điện được quấn trên cùng 1 lõi sắt hay sắt từ ferit.

Máy biến thế có tác dụng thay đổi hiệu điện thế xoay chiều, tăng thế hoặc hạ thế, đầu ra cho 1 hiệu điện thế tương ứng với nhu cầu sử dụng. Máy biến thế đóng vai trò rất quan trọng trong truyền tải điện năng.