Mâu thuẫn đối kháng tồn tại ở đâu

Câu hỏi 1: Mâu thuẫn đối kháng tồn tại ở đâu?

A. Tư duy
B. Tự nhiên, xã hội và tư duy
C. Tự nhiên
D. Trong mọi xã hội

Đáp án D.

Câu hỏi 2: Mâu thuẫn đối kháng tồn tại ở đâu?

A. Trong cả tự nhiên, xã hội và tư duy.
B. Trong mọi xã hội.
C. Trong xã hội có giai cấp đối kháng.

Đáp án B.