Lực lượng vũ trang nào giữ vai trò chủ yếu trong cuộc chiến đấu ở Hà Nội cuối năm 1946 đầu năm 1947

Câu hỏi: Lực lượng vũ trang nào giữ vai trò chủ yếu trong cuộc chiến đấu ở Hà Nội cuối năm 1946 đầu năm 1947

A. Vệ quốc đoàn

B. Việt Nam giải phóng quân

C. Cứu quốc quân

D. Trung đoàn Thủ đô

Đáp án D.

Lực lượng vũ trang giữ vai trò chủ yếu trong cuộc chiến đấu ở Hà Nội cuối năm 1946 – đầu năm 1947 là Trung đoàn thủ đô.