Lực lượng sản xuất chính trong xã hội cổ đại phương Đông là

Câu hỏi: Lực lượng sản xuất chính trong xã hội cổ đại phương Đông là

A. nông dân công xã.

B. nô lệ.

C. thợ thủ công.

D. thương nhân.

Đáp án A.

Giải thích: Lực lượng sản xuất chính trong xã hội cổ đại phương Đông là nông dân công xã.

Trong xã hội cổ đại phương Đông, nông dân công xã là bộ phận đông đảo nhất, có vai trò to lớn trong sản xuất. Họ nhận ruộng đất của công xã để canh tác, song phải nộp một phần sản phẩm thu hoạch được và làm không công cho quý tộc.