Trang chủ / Lịch sử / Lực lượng sản xuất chính trong xã hội cổ đại phương Đông là

Lực lượng sản xuất chính trong xã hội cổ đại phương Đông là

Câu hỏi: Lực lượng sản xuất chính trong xã hội cổ đại phương Đông là

A. nông dân công xã.

B. nô lệ.

C. thợ thủ công.

D. thương nhân.

Đáp án A.

Giải thích: Lực lượng sản xuất chính trong xã hội cổ đại phương Đông là nông dân công xã.

Trong xã hội cổ đại phương Đông, nông dân công xã là bộ phận đông đảo nhất, có vai trò to lớn trong sản xuất. Họ nhận ruộng đất của công xã để canh tác, song phải nộp một phần sản phẩm thu hoạch được và làm không công cho quý tộc.

Có thể bạn quan tâm

Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý khi tiến hành các hoạt động khai thác tự nhiên trong lớp vỏ địa lý cần hết sức chú ý

Câu hỏi: Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ …