Trang chủ / Địa lý / Loại khoáng sản vừa là nguyên liệu vừa là nhiên liệu cho một số ngành khác là

Loại khoáng sản vừa là nguyên liệu vừa là nhiên liệu cho một số ngành khác là

Câu hỏi: Loại khoáng sản vừa là nguyên liệu vừa là nhiên liệu cho một số ngành khác là

A. Mangan, Crôm
B. Crôm, pirit
C. Apatit, pirit
D. Than đá, dầu khí

Đáp án D.

Than đá và dầu khí là hai loại khoáng sản vừa là nguyên liệu vừa là nhiên liệu cho một số ngành khác. Trong đó quan trọng như ngành điện lực, giao thông vận tải, phân bón…

Có thể bạn quan tâm

Toàn bộ những quan điểm và niềm tin định hướng hoạt động của con người trong cuộc sống gọi là

Câu hỏi: Toàn bộ những quan điểm và niềm tin định hướng hoạt động của …