Loại gió có cơ chế hoạt động quanh năm ở nước ta là

Câu hỏi: Loại gió có cơ chế hoạt động quanh năm ở nước ta là

A. Tín phong

B. gió mùa Đông Bắc

C. gió mùa Đông Nam

D. gió mùa Tây Nam

Đáp án A.

Việt Nam nằm hoàn toàn trong khu vực nội chí tuyến bán cầu Bắc và gió Tín phong là gió thổi thường xuyên quanh năm trong khu vực nội chí tuyến -> Gió Tín phong là gió có cơ chế hoạt động quanh năm ở nước ta. Còn gió Đông Bắc, Đông Nam và Tây Nam là gió thổi theo mùa ở nước ta.