Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử vào năm

Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử vào năm