Trang chủ / GDCD / Kinh tế tư nhân có cơ cấu bao gồm

Kinh tế tư nhân có cơ cấu bao gồm

Câu hỏi: Kinh tế tư nhân có cơ cấu bao gồm

A. Kinh tế cá thể, tiểu chủ và kinh tế tư bản tư nhân

B. Kinh tế cá thể, tiểu chủ và kinh tế tập thể

C. Kinh tế tư bản tư nhân và tư bản nhà nước

D. Kinh tế tập thể và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Đáp án A.

Kinh tế tư nhân có cơ cấu bao gồm kinh tế cá thể, tiểu chủ và kinh tế tư bản tư nhân.

Có thể bạn quan tâm

Chăn nuôi bò sữa được phát triển khá mạnh ở ven các thành phố lớn chủ yếu do

Câu hỏi: Chăn nuôi bò sữa được phát triển khá mạnh ở ven các thành …