Khi xem xét các sự vật hiện tượng trong thế giới vật chất chúng ta phải lưu ý những điều gì dưới đây

Câu hỏi: Khi xem xét các sự vật hiện tượng trong thế giới vật chất chúng ta phải lưu ý những điều gì dưới đây

A. Xem xét sự vật hiện tượng trong trạng thái bất biến

B. Xem xét sự vật hiện tượng trong trạng thái vận động, biến đổi không ngừng

C. Xem xét sự vật hiện tượng trong hoàn cảnh cụ thể của nó để tránh nhầm lẫn

D. Xem xét sự vật hiện tượng trong hình thức vận động cao nhất của nó

Đáp án B.

Khi xem xét các sự vật, hiện tượng trong thế giới vật chất, chúng ta phải lưu ý xem xét sự vật hiện tượng trong trạng thái vận động, biến đổi không ngừng.