Khi xã hội nguyên thủy tan rã người phương Đông thường quần tụ ở đâu để sinh sống

Câu hỏi: Khi xã hội nguyên thủy tan rã, người phương Đông thường quần tụ ở đâu để sinh sống?

A. Vùng rừng núi
B. Vùng trung du
C. Lưu vực các con sông lớn
D. Vùng sa mạc

Đáp án C.

Khi xã hội nguyên thủy tan rã, người phương Đông thường quần tụ ở lưu vực các con sông lớn để sinh sống.

Giải thích:

– Sự xuất hiện của công cụ kim loại, con người bước vào thời đại văn minh – thời đại con người sản xuất ra ngày càng nhiều của cải, biết xây dựng những công trình kiến trúc đồ sộ, có chữ viết, nghệ thuật, khoa học và văn chương.

– Những quốc gia cổ đại phương Đông đầu tiên hình thành ở lưu vực các dòng sông lớn vì có đất đai màu mỡ, mưa đều đặn, dễ trồng trọt, thuận lợi cho nghề nông.