Khi lái xe trong khu đô thị và đông dân cư, trừ các khu vực có biển cấm sử dụng còi, người lái xe được sử dụng còi đúng quy định vào khung giờ nào

Câu hỏi: Khi lái xe trong khu đô thị và đông dân cư, trừ các khu vực có biển cấm sử dụng còi, người lái xe được sử dụng còi đúng quy định vào khung giờ nào?

A. Từ 22 giờ đêm đến 5 giờ sáng.

B. Từ 5 giờ sáng đến 22 giờ tối.

C. Từ 23 giờ đêm đến 5 giờ sáng hôm sau.

Đáp án B. Được bấm còi từ 5h sáng tới 22h tối.