Kể tên một số phần mềm ứng dụng trong tin học mà em biết

Câu hỏi: Kể tên một số phần mềm ứng dụng trong tin học mà em biết?

Trả lời:

Hiện nay có rất nhiều nhiều loại phần mềm tin họcphổ biến như:

Microsoft Word: phần mềm soạn thảo văn bản do Microsoft thiết kế.

BKAV: phần mềm diệt virus của người Việt.

Cốc cốc: phần mềm trình duyệt của người Việt.

Microsoft Word: Soạn thảo văn bản.

Microsoft Excel: Trình bày thông tin dưới dạng bảng và tính toán.

Microsoft PowerPoint: Phần mềm trình chiếu.

Zoom: Phần mềm học trực tuyến.

Google Chrome: Trình duyệt web.