Interferon có những khả năng nào sau đây

Câu hỏi: Interferon có những khả năng nào sau đây

A. Chống virut

B. Chống sâu hại lúa

C. Tăng cường khả năng sinh sản

D. Làm giảm khả năng miễn dịch

Đáp án A.

Inteferon là protein đặc biệt do nhiều loại tế bào tiết ra, có khả năng chống virut, chống tế bào ung thư, tăng cường khả năng miễn dịch.