I-li-at và Ô-đi-xê là bản anh hùng ca nổi tiếng của nước nào thời cổ đại?

Câu hỏi: I-li-at và Ô-đi-xê là bản anh hùng ca nổi tiếng của nước nào thời cổ đại?

A. Ai Cập
B. Hi Lạp
C. Rô-ma
D. Trung Quốc

Đáp án B.

I-li-at và Ô-đi-xê là bản anh hùng ca nổi tiếng của Hi Lạp thời cổ đại (SGK Lịch sử 10, trang 26).