Hỗn hợp nào sau đây có thể tách riêng các thành phần bằng cách cho hỗn hợp vào nước rồi khuấy đều

Câu hỏi: Hỗn hợp nào sau đây có thể tách riêng các thành phần bằng cách cho hỗn hợp vào nước rồi khuấy đều

A. Bột than và bột sắt
B. Đường và muối
C. Bột đá vôi và muối ăn
D. Tất cả đáp án đều đúng

Đáp án C.

Giải thích:

Cho hỗn hợp bột đá vôi và muối ăn vào nước rồi khuấy đều thì muốn ăn sẽ tan trong nước, còn lại là bột đá vôi không tan trong nước.