Học sinh có văn hóa khi tham gia giao thông được biểu hiện thông qua những hành vi việc làm nào

Học sinh có thể biểu hiện văn hóa khi tham gia giao thông bằng cách:

  • Sử dụng các biển báo đường bộ và luật giao thông.
  • Chờ đợi tại điểm giao nhau và tránh đi vào đường trước khi có sự cho phép.
  • Điều chỉnh tốc độ và sử dụng đèn tín hiệu khi cần thiết.
  • Chịu trách nhiệm với người khác trên đường.
  • Chứng minh sự tôn trọng và lịch sự khi gặp người khác trên đường.