Học phí Đại học Trà Vinh 1 năm là bao nhiêu?

Học phí Đại học Trà Vinh năm 2023

Do Trường Đại học Trà Vinh thuộc trường công lập nên mức học phí tương đương với các trường đại học công lập khác trên cả nước. Ngoài ra, nhà trường còn áp dụng các chính sách hỗ trợ cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên vùng dân tộc thiểu số,… để mọi sinh viên đều có cơ hội tham gia học tập rèn luyện.

Dựa trên quy định của Bộ GD&ĐT, mức thu học phí dự kiến của Đại học Trà Vinh năm 2023 sẽ không tăng quá 10%/năm so với các năm trước.

Học phí Đại học Trà Vinh năm 2022

Học phí của Trường Đại học Trà Vinh phụ thuộc vào từng chương trình đào tạo và được cập nhật hàng năm. Dưới đây là mức học phí của Đại học Trà Vinh trong năm 2022 dao động theo các nhóm ngành sau:

Nhóm ngành 1: Mức học phí sẽ dao động trong khoảng từ 13.000.000 đồng – 18.000.000 đồng tùy ngành đào tạo.

Nhóm ngành 2: Áp dụng đối với các ngành y dược. Mức học phí của các ngành này dao động trong khoảng từ 30.000.000 – 42.000.000 đồng/năm.

Học phí Đại học Trà Vinh năm 2021

Do tình hình đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp cùng tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn, Ban giám hiệu trường Đại học Trà Vinh đã thực hiện phương án giữ nguyên học phí của năm 2020 tạo điều kiện tốt nhất để sinh viên có thể tiếp tục tham gia học tập, rèn luyện tại nhà trường, cụ thể như sau:

STT Hệ Đào tạo  Nhóm Ngành Học phí (VNĐ)/năm
1 Hệ Đại học  Kinh tế, Xã hội, ngoại ngữ… Khoảng 13.000.000 – 14.000.000
2 Hệ Đại học  Khoa học tự nhiên, công nghệ, kỹ thuật… Khoảng 14.000.000 – 15.000.000
3 Hệ Đại học  Ngành y Khoảng 25.000.000 – 26.000.000

Học phí ngành Y Đại học Trà Vinh

Hiện tại, học phí ngành Y của Trường Đại học Trà Vinh trong năm 2023 vẫn chưa được cập nhật. Tuy nhiên, theo như mức học phí khối Ngành Y Đại học Trà Vinh năm 2022 dao động vào khoảng 33.000.000 – 48.000.000 đồng/năm, cụ thể như sau:

Khối ngành sức khỏe

Ngành đào tạo Học phí  (VNĐ/năm)
Y đa khoa 45 triệu đồng/năm
Răng Hàm Mặt 48 triệu đồng/năm
Y học dự phòng 41,3 triệu đồng/năm
Dược học, hóa dược 39 triệu đồng/năm
Các ngành kỹ thuật y tế, dinh dưỡng 35,5 triệu đồng/năm

Học phí ngành Dược Đại học Trà Vinh

Ngành Y và ngành Dược là 2 ngành có học phí tín chỉ cao nhất tại Đại học Trà Vinh, Dưới đây là thông tin về học phí của ngành Dược và Hóa dược của Trường Đại học Trà Vinh trong năm học 2022:

Ngành Dược học: khoảng 14.500.000 – 16.500.000 đồng/năm.

  • Hệ Đại học: 900.000 đồng/tín chỉ.
  • Hệ Cao đẳng: 720.000 đồng/tín chỉ.

Ngành Hóa dược: 12.500.000 – 14.500.000 đồng/năm.

  • Hệ Đại học: 900.000 đồng/tín chỉ.
  • Hệ Cao đẳng: 720.000 đồng/tín chỉ.

Học phí ngành Điều dưỡng Đại học Trà Vinh

Học phí ngành Điều dưỡng năm 2022 dao động khoảng 12.500.000 – 14.500.000 đồng/năm. 

Khối ngành Điều dưỡng 

Ngành Đào tạo

Học phí (VNĐ)/tín chỉ

Hệ Đại học

Hệ Cao đẳng

Ngành Điều dưỡng  820.000 đồng/tín chỉ  656.000 đồng/tín chỉ 
Y tế công cộng 
Kỹ thuật phục hồi 

chức năng 

Dinh dưỡng 

Học phí hệ từ xa Đại học Trà Vinh

Hiện tại, Trường Đại học Trà Vinh cung cấp các chương trình đào tạo hệ từ xa và học phí của các chương trình này thường thấp hơn so với chương trình đào tạo chính quy. Thông thường, các chương trình đào tạo hệ từ xa của Đại học Trà Vinh có học phí thấp hơn khoảng từ 30% – 50% so với chương trình đào tạo chính quy tương đương. Học phí chương trình đào tạo hệ từ xa của Trường Đại học Trà Vinh trong năm 2021 – 2022, cụ thể:

  • Cử nhân Quản trị kinh doanh: khoảng 4.000.000 – 5.000.000 đồng/học kỳ.
  • Cử nhân Kế toán: khoảng 3.500.000 – 4.500.000 đồng/học kỳ.
  • Cử nhân Tin học ứng dụng: khoảng 4.500.000 – 5.500.000 đồng/học kỳ.