Học phí Đại học Mở Hà Nội 1 năm là bao nhiêu?

Học phí Đại học Mở Hà Nội năm học 2021 – 2022

Học phí trường Đại học Mở Hà Nội năm 2021 như sau:

– Nhóm ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh, Thương mại điện tử, Tài chính – Ngân hàng, Luật kinh tế, Luật quốc tế: 15.054.000 đồng/năm học.

– Nhóm ngành Công nghệ thông tin, CNKT Điện tử viễn thông, CNKT điều khiển và tự động hóa, Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Kiến trúc, Thiết kế nội thất, Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc: 15.785.000 đồng/năm học.

Mức học phí đại học Mở Hà Nội năm học 2020 – 2021 là khoảng 12 – 15,000,000 đồng/ sinh viên/ năm học. Năm học 2021 – 2022, đại học Mở Hà Nội không tăng học phí so với năm 2020 – 2021, đồng thời giảm 10% học phí cho sinh viên. Mức học phí mới này được áp dụng cho năm học 2021 – 2022 đối với hơn 30.000 sinh viên đang theo học và các sinh viên nhập học năm 2021.

Học phí Đại học Mở Hà Nội năm học 2020 – 2021

Ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh, Thương mại điện tử, Tài chính – ngân hàng, Luật, Luật kinh tế, Luật Quốc tế: 13.685.000 đồng/ năm học.

Ngành Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Kiến trúc, Thiết kế công nghiệp, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc: 14.350.000 đồng/ năm học.

Học phí Đại học Mở Hà Nội năm học 2019 – 2020

– Ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng; Luật; Luật kinh tế; Luật quốc tế: 12.440.000 đồng/năm học.

– Công nghệ thông tin; Công nghệ sinh học, Công nghệ kỹ thuật ĐT-VT; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Thiết kế nội thất; Công nghệ thực phẩm; Kiến trúc, Thiết kế thời trang; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Thiết kế đồ họa; Ngôn ngữ Anh; Ngôn ngữ Trung Quốc: 13.045.000 đồng/năm học.