Học phí Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2023-2024

Học phí Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2023-2024

Học phí đại học Bách Khoa Hà Nội (học phí HUST) năm học 2023 – 2024 sẽ có mức đóng giao động từ 22,000,000 đồng đến 28,000,000 đồng/ năm (tùy theo từng nhóm ngành và chương trình đào tạo). Mức học phí này năm trong lộ trình học phí giai đoạn 2020 đến 2025 với mức tăng trung bình khoảng 8%/ năm học đối với từng chương trình đào tạo.

Học phí Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2022-2023

Mức học phí của Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST) năm học 2022-2023 dự kiến như sau:

STT Chương trình Mức học phí
1 Chương trình Đào tạo chuẩn (tùy ngành học) 24.000.000 – 30.000.000 VNĐ/năm
2 Chương trình ELiTECH 35.000.000 – 40.000.000VNĐ/năm
3 Chương trình Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (IT-E10, IT-E10x) 50.000.000 – 60.000.000VNĐ/năm
4 Chương trình Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (EM-E14, EM-E14x) 50.000.000 – 60.000.000VNĐ/năm
5 Chương trình Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế 42.0000.000 – 45.000.000VNĐ/năm
6 Chương trình Đào tạo quốc tế 50.0000.000 – 60.000.000VNĐ/năm
7 Chương trình TROY (học 3kỳ/năm) 75.000.000 – 90.000.000VNĐ/năm

Lộ trình tăng học phí từ 2020 đến 2025: mức tăng trung bình khoảng 8%/năm học và không vượt quá mức 10%/năm học đối với từng chương trình đang triển khai đào tạo để phù hợp lộ trình tính đúng, tính đủ chi phí đào tạo vào học phí đến năm 2025.

Học phí Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2021-2022

Học phí đại học Bách Khoa Hà Nội năm học 2021-2022 dao động từ 22,000,000đ – 28,000,000đ/ năm (tùy theo từng nhóm ngành và chương trình đào tạo). Mức học phí này năm trong lộ trình học phí giai đoạn 2020 đến 2025 với mức tăng trung bình khoảng 8%/ năm học đối với từng chương trình đào tạo.