Học phí 1 năm Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM là bao nhiêu?

Học phí Đại học Ngân hàng TP.HCM năm học 2022 – 2023

Năm học 2022 – 2023, học phí dự kiến của Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM cho từng chương trình đào tạo như sau:

 • Học phí chương trình Đại học chính quy chuẩn: 6.250.000 VNĐ/học kỳ.
 • Học phí chương trình Đại học chính quy chất lượng cao: 18.425.000 VNĐ/học kỳ.
 • Học phí chương trình Đại học chính quy quốc tế cấp song bằng và học phí chương trình liên kết đào tạo quốc tế do Đại học đối tác cấp bằng như sau:
  • Tổng học phí tối đa: 212.500.000 VNĐ/Toàn khóa học (Đã bao gồm học phí tiếng Anh, chương trình chính khóa, kỹ năng mềm, …).
  • Sinh viên học 8 học kỳ: học phí trung bình 26.500.000 VNĐ/học kỳ.
  • Học phí được tính theo số tín chỉ sinh viên đăng ký học trên mỗi học kỳ và ổn định trong toàn khóa học.

Lộ trình tăng học phí của Đại học Ngân hàng TP.HCM

 • Đối với hệ đại học chính quy chuẩn: Lộ trình tăng học phí theo quy định Nhà Nước.
 • Đối với hệ đại học chính quy chương trình chất lượng cao: Lộ trình dự kiến mức học phí hệ đại học chính quy chương trình đào tạo chất lượng cao từ năm học 2022- 2023 đến năm học 2023 – 2024 tăng không quá 10%.
 • Đối với hệ đại học chính quy chương trình quốc tế cấp song bằng: Tổng học phí toàn khóa học (bao gồm Học phí các môn học chính khóa, tiếng Anh tăng cường, kỹ năng mềm) là 212.500.000đ/toàn khóa, tương đương 26.500.000 đ/học kỳ. Học phí này dự kiến không đổi cho toàn khóa học.

Trường hợp chuyển đổi sang cơ chế tự chủ tài chính theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền: mức học phí thực hiện theo lộ trình quy định.

Học phí Đại học Ngân hàng TP.HCM năm học 2019 – 2020

Năm học 2019 – 2020, học phí hệ chính quy được nhà trường công bố là 242.000 VNĐ/ tín chỉ với ngành Ngôn ngữ Anh và 250.000 VNĐ/ tín chỉ với các ngành học còn lại. Với chương trình đào tạo cử nhân chất lượng cao, mức học phí sẽ là 990.000 VNĐ/ tín chỉ.

Chương trình quốc tế cấp song bằng ngành Quản trị kinh doanh có mức học phí được chia theo giai đoạn, cụ thể như sau:

 • Học phí học kỳ 1 – 5 (học tại Việt Nam): 20.000.000 VNĐ/ sinh viên/ học kỳ.
 • Học phí học kỳ 6 – 7 (học tại Bolton): 39.500.000 VNĐ/ sinh viên/ học kỳ.

Các chương trình đào tạo của Đại học Ngân hàng TP.HCM

Chương trình đại học chính quy chất lượng cao: là chương trình ĐHCQ với các điều kiện đảm bảo chất lượng và chuẩn đầu ra cao hơn Chương trình ĐHCQ chuẩn. Giúp sinh viên chuẩn bị các kiến thức và kỹ năng đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số.

Chương trình đào tạo đại học chính quy quốc tế cấp song bằng: bao gồm các Chương trình: Quản trị kinh doanh, Quản trị chuỗi cung ứng, Marketing, Tài chính. Sinh viên tốt nghiệp được nhận bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM và bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh của Đại học Bolton (Anh quốc).

Chương trình đại học chính quy chuẩn: được xét tuyển riêng theo từng ngành, một số ngành học sau 01 học kỳ sinh viên sẽ đăng ký lựa chọn chuyên ngành theo ngành học đã trúng tuyển, căn cứ vào nguyện vọng, chỉ tiêu, kết quả học tập.

Chương trình đại học chính quy quốc tế do đối tác cấp bằng:

 • Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh bao gồm các chương trình Quản trị kinh doanh, Quản lý chuỗi cung ứng, Marketing, Tài chính. Sinh viên tốt nghiệp được nhận bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh của Đại học Bolton (Anh quốc).
 • Chương trình đào tạo ngành Bảo hiểm – Tài chính- Ngân hàng. Sinh viên tốt nghiệp được nhận bằng Cử nhân Bảo hiểm- Tài chính- Ngân hàng của Đại học Toulon (Pháp) cấp bằng.