Học phí 1 năm trường Đại học FPT là bao nhiêu?

Học phí Trường Đại học FPT năm 2021

Học phí Chương trình chính khóa

Không giống với các trường đại học khác, Đại học FPT không phân chia hệ đào tạo cơ bản hay nâng cao. Tất cả sinh viên Đại học FPT đều học chương trình đào tạo chất lượng cao: sử dụng 100% tiếng Anh trong quá trình học cùng với giáo trình bản quyền quốc tế được nhà trường cấp miễn phí suốt 4 năm học. Học phí 1 năm của Đại học FPT hoàn toàn phù hợp với chương trình đào tạo chất lượng cao.

  • Số kỳ học: 9 học kỳ (bao gồm cả giai đoạn thực tập tại doanh nghiệp).
  • Thời lượng học mỗi kỳ: 4 tháng.

Học phí chuyên ngành Đại học FPT năm 2021 là 25,300,000 VNĐ/học kỳ, nộp vào đầu mỗi học kỳ.

Học phí Chương trình dự bị tiếng Anh

Tiếng Anh nền tảng (năm nhất) là học kỳ dành cho sinh viên chưa đủ trình độ tiếng Anh tương đương với chuẩn TOEFL iBT 80 hoặc IELTS (học thuật) 6.0 hoặc quy đổi tương đương. Những sinh viên đã có chứng chỉ chính thức theo các chuẩn trên được miễn học chương trình này, vào thẳng chuyên ngành, thời gian đào tạo chuyên ngành là 3 năm. Trường hợp sinh chưa có chứng chỉ IELTS từ 6.0 hoặc tương đương thì sẽ phải tham gia 1 bài test tiếng Anh, có 6 cấp độ tiếng Anh, kết quả bài test của sinh viên rơi vào cấp độ nào thì học từ cấp độ đó lên cấp độ 6. Thời gian học kéo dài từ 2 tháng đến 1 năm.

  • Số mức học tối đa: 6 mức
  • Thời lượng học mỗi mức: 2 tháng.

Học phí chương trình dự bị tiếng Anh năm 2021 là 10,350,000 VNĐ/mức.

Các khoản phí cần nộp khi nhập học Đại học FPT

Sinh viên trúng tuyển Đại học FPT sẽ đợt đóng học phí đầu tiên khi nhập học nhà trường tạm thu các khoản bao gồm:

  • Phí đăng ký nhập học: 4,600,000 VNĐ.
  • Học phí 01 mức tiếng Anh: 10,350,000 VNĐ/mức.

Sinh viên có thể nộp các khoản phí khi nhập học trực tiếp tại các Văn phòng tuyển sinh của Trường Đại học FPT hoặc nộp vào tài khoản của trường Đại học FPT.