Học phí 1 năm trường Đại học Công nghệ Đông Á là bao nhiêu?

Học phí Đại học Công nghệ Đông Á năm 2023 – 2024

Trường Đại học Công nghệ Đông Á là cơ sở giáo dục tư thục, đào tạo 16 chuyên ngành với 3 khối ngành cơ bản gồm: Khối ngành Kỹ thuật, Khối ngành Kinh tế, Khối ngành Y dược. Mức học phí dự kiến năm 2023 của EAUT dự kiến 12tr/ kỳ. Dự kiến mức tăng không quá 10% so với năm trước.

Học phí Đại học Công nghệ Đông Á năm 2022-2023

Học phí trung bình ở các chương trình đào tạo hệ đại học của Đại học Đông Á trung bình 80.000.000 vnđ/toàn khóa. Riêng đối với sinh viên chuyên ngành Dược học, Điều dưỡng, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật Ô tô do yêu cầu đặc thù riêng của ngành nên mức học phí sẽ nhỉnh hơn khoảng từ 500.000 – 3.500.000 vnd/kỳ học.

Chi tiết học phí năm 2022-2023 tất cả các ngành của Đại học Công nghệ Đông Á:

TT Tên ngành đào tạo Mã ngành Học phí (vnd/kỳ) Tổ hợp môn xét tuyển
1 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Nhiệt – Điện lạnh) 7510206 10.000.000 A00: Toán, Vật lý, Hóa họcA01: Toán, Vật lý, Tiếng AnhC01: Ngữ Văn, Toán, Vật lýD01: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
2 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa 7510303 10.000.000
3 Công nghệ thông tin 7480201 11.000.000
4 Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử 7510301 10.000.000
5 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 10.500.000
6 Công nghệ Chế tạo máy 7510202 10.000.000
7 Kỹ thuật Xây dựng 7580201 10.000.000
8 Công nghệ Thực phẩm 7540101 10.000.000 A00: Toán, Vật lý, Hoá họcA02: Toán, Vật lý, Sinh học

B00: Toán, Hoá học, Sinh học

D07: Toán, Hoá học, Tiếng Anh

9 Kế toán 7340301 10.000.000 A00: Toán, Vật lý, Hóa học
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
C00: Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý
10 Tài chính Ngân hàng 7340201 10.000.000
11 Ngành Quản trị kinh doanh & Chuyên ngành Marketing 7340101 10.000.000
12 Dược 7720201 13.500.000 A00: Toán, Vật lý, Hóa học
A02: Toán, Vật lý, Sinh học
B00: Toán, Hoá học, Sinh học
D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh
13 Điều dưỡng 7720301 11.000.000
14 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 10.000.000 A00: Toán, Vật lý, Hóa học
D01: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
C00: Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý
D07: Toán, Hoá học, Tiếng Anh
15 Quản trị khách sạn 7810201 10.000.000

Học phí Đại học Công nghệ Đông Á năm 2021

Học phí chương trình đào tạo đại trà của Đại học Công nghệ Đông Á năm 2021 khoảng 72.000.000 VNĐ/toàn khóa. Riêng đối với các chuyên ngành Dược học, Điều dưỡng, công nghệ thông tin, CNKT Ô tô, do yêu cầu đặc thù riêng của ngành nên mức học phí phải đóng cao hơn so với các ngành khác. Cụ thể như sau:

Ngành Học phí (VNĐ/kỳ)
Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Nhiệt – Điện lạnh) 9.000.000
Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa 9.000.000
Công nghệ thông tin 10.000.000
Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử 9.000.000
Công nghệ Chế tạo máy 9.000.000
Kỹ thuật Xây dựng 9.000.000
Công nghệ Thực phẩm 9.000.000
Kế toán 9.000.000
Tài chính Ngân hàng 9.000.000
Ngành Quản trị kinh doanh và Chuyên ngành Marketing 9.000.000
Dược 12.500.000
Điều dưỡng 10.000.000
Công nghệ kỹ thuật ô tô 9.500.000
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 9.000.000
Quản trị khách sạn 9.000.000

Dựa theo mức tăng học phí từ 5% đến 10% của các năm trước. Dự kiến học phí năm 2022 học phí EAUT sẽ tăng 10% so với năm 2021. Tương ứng mỗi tín chỉ sẽ tăng từ 100.000 đến 150.000 VNĐ cho một tín chỉ. Tương ứng mức học phí mỗi năm mà sinh viên của trường Đại học Công nghệ Đông Á phải đóng tăng lên từ 2.000.000 đến 3.000.000 VNĐ trong một năm.