Hình dạng kéo dài và hẹp ngang của lãnh thổ Việt Nam không gây ra hạn chế nào sau đây

Câu hỏi: Hình dạng kéo dài và hẹp ngang của lãnh thổ Việt Nam không gây ra hạn chế nào sau đây

A. Việc bảo vệ an ninh và chủ quyền lãnh thổ khó khăn
B. Khí hậu phân hóa phức tạp.
C. Khoáng sản nước ta đa dạng nhưng trữ lượng không lớn
D. Giao thông Bắc- Nam trắc trở

Đáp án C.

Hình dạng kéo dài và hẹp ngang của lãnh thổ Việt Nam gây khó khăn cho việc bảo vệ an ninh và chủ quyền lãnh thổ, thiên nhiên phân hóa phức tạp, giao thông Bắc Nam nhiều trắc trở -> hình dạng kéo dài và hẹp ngang của lãnh thổ Việt Nam không làm cho khoáng sản đa dạng nhưng trữ lượng không lớn.