Hệ quả của quá trình xâm thực mạnh ở khu vực đồi núi nước ta là quá trình

Câu hỏi: Hệ quả của quá trình xâm thực, bào mòn mạnh mẽ bề mặt địa hình ở miền đồi núi là

A. sự bồi tụ mở mang các đồng bằng hạ lưu sông.

B. sự hình thành các đồng bằng giữa núi.

C. sự hình thành các vùng đồi núi thấp.

D. sự hình thành các bán bình nguyên xen đồi.

Đáp án A.

Hệ quả của quá trình xâm thực, bào mòn mạnh mẽ bề mặt địa hình ở miền đồi núi là sự bồi tụ mở mang các đồng bằng hạ lưu sông. Đặc biệt là ở đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long hàng năm lấn ra biển khoảng 10-20 km.