Hệ quả của hiện tượng uốn nếp là

Câu hỏi: Hệ quả của hiện tượng uốn nếp là

A. sinh ra hiện tượng biển tiến, biển thoái.

B. hình thành núi lửa động đất.

C. tạo ra các hẻm vực, thung lũng.

D. làm xuất hiện các dãy núi.

Đáp án D. Hệ quả của hiện tượng uốn nếp là làm xuất hiện các dãy núi (Mục II, SGK/30 địa lí 10 cơ bản).

Giải thích:

Hiện tượng uốn nếp là hiện tượng các lớp đá bị uốn thành nếp nhưng tính chất liên tục của nó không bị phá vỡ. Nguyên nhân của hiện tượng uống nếp là do tác động của lực nằm ngang, xảy ra ở vùng đá có độ dẻo cao. Hệ quả ucả hiện tượng uống nếp là đá bị xô ép, uốn cong, tạo thành các nếp uốn, các dãy núi uốn nếp.