Hãy nêu các đặc điểm về vị trí địa lý kích thước của lãnh thổ châu Á và ý nghĩa của chúng đối với khí hậu

Câu hỏi: Hãy nêu các đặc điểm về vị trí địa lý kích thước của lãnh thổ châu Á và ý nghĩa của chúng đối với khí hậu?

Trả lời:

* Đặc điểm vị trí địa lí, kích thước lãnh thổ châu Á

– Vị trí địa lí: châu Á là một bộ phận của lục địa Á – Âu, kéo dài từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo, tiếp giáp với châu Âu, châu Phi và 3 đại dương (Thái Bình Dương, Bắc Băng Dương, Ấn Độ Dương).

– Kích thước lãnh thổ: 44,4 triệu km2 (kể cả các đảo phụ thuộc).

* Ý nghĩa đối với khí hậu

– Lãnh thổ kéo dài từ cực Bắc đến Xích đạo khiến lượng bức xạ mặt trời phân bố không đều, hình thành các đới khí hậu thay đổi từ bắc xuống nam.

– Kích thước lãnh thổ rộng lớn làm cho khí hậu phân hóa thành các kiểu khác nhau: Khí hậu ẩm ở gần biển và khí hậu khô hạn ở lục địa.