Trang chủ / Tin tức / Hãy cho biết cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Hãy cho biết cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Câu hỏi: Hãy cho biết cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

A. Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc
B. Đại hội đại biểu Đoàn các cấp
C. Ban Thường vụ Đoàn các cấp
D. Ban Chấp hành Đoàn các cấp

Đáp án A.

Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc. Cơ quan lãnh đạo của Đoàn ở mỗi cấp là Đại hội đại biểu hoặc Đại hội đoàn viên ở cấp ấy. Giữa hai kỳ Đại hội, cơ quan lãnh đạo là Ban chấp hành do Đại hội Đoàn cùng cấp bầu ra. Giữa hai kỳ họp Ban chấp hành, cơ quan lãnh đạo là Ban thường vụ do Ban chấp hành cùng cấp bầu ra.

Có thể bạn quan tâm

Nền quốc phòng và an ninh nước ta là

Câu hỏi: Nền quốc phòng và an ninh nước ta là A. Nền quốc phòng …