Hãy chỉ ra vật nào dưới đây không phải là nguồn sáng

Câu hỏi 1: Hãy chỉ ra vật nào dưới đây không phải là nguồn sáng

A. Mặt Trời

B. Ngọn nến đang cháy

C. Con đom đóm lập lòe

D. Mặt Trăng

Đáp án D.

Nguồn sáng là những vật tự chúng có khả năng phát ra ánh sáng mà con người cảm nhận được do đó đáp án  A, B, C đều là nguồn sáng.

Mặt Trăng không phải nguồn sáng do nó không tự phát ra ánh sáng mà là một vật sáng, nó phản xạ ánh sáng từ Mặt Trời chiếu đến và đi vào mắt ta.

Câu hỏi 2: Hãy chỉ ra vật nào dưới đây không phải là nguồn sáng ?

A. Ngọn nến đang cháy

B. Đèn ống đang sáng

C. Mặt trời

D. Vỏ chai sáng chói dưới trời nắng

Đáp án D.

Vỏ chai sáng chói dưới trời nắng không phải là nguồn sáng. Vỏ chai sáng chói dưới trời nắng là vật sáng vì nó hắt lại những ánh sáng mặt trời chiếu vào nó.